TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

 

VLASTNÍ TLUMOČENÍ V KOMBINACI ČESKÝ / ANGLICKÝ JAZYK

 

  • - při osobních schůzkách
  • - při obchodních či technických jednáních
  • - při prezentacích produktů a služeb
  • - na výstavách a veletrzích
  • - telekonference a jednání přes SKYPE 
  • - komunikace přes telefon
  • - možnost následného zpracování zápisů z jednání, zpracování nabídek, 
  •   překlady korespondence, atd..
 
 

 

Zajištění překladů a tlumočení MNOHA DALŠÍCH JAZYKŮ

angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština, španělština, 

rumunština,  maďarština, portugalština, čínština. japonština, řečtina, hebrejština, ...

 

 

TYPY TLUMOČENÍ

KONSEKUTIVNÍ

Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po částech. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzky, někdy i při  seminářích, přednáškách, školeních a obdobných akcích.

 

DOPROVODNÉ 

Často je řazeno mezi konsekutivní, protože svou podstatou je téměř shodné. Při doprovodném tlumočení se však tlumočník často stará i o záležitosti spojené s danou akcí, jako je vyřizování ubytování na hotelech, asistence cizincům při výběru jídla v restauraci, atd... Jedná se tedy o věci, které nejsou vždy přímo tlumočením, ale jsou nezbytné při obchodních i soukromých setkáních a jednáních. Tlumočník se tak stává stává i jakýmsi mostem, jenž krom vlastního tlumočení tvoří i jakýsi most mezi jednotlivými kulturami, podílí se na příjemné atmosféře a spokojenosti všech přítomných stran.

Na tlumočníka jsou v tomto případě kladeny vyšší nároky a očekává se od něj nejen znalost jazyka, ale například i znalost jistých kulturních rozdílů, zvyklostí, etikety, atd. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem z mezinárodního obchodu a jednání se zákazníky a partnery z celého světa, je pro mne osobně tento typ tlumočení nejpřirozenější a zároveň zpravidla nejpříjemnější.

 

SOUDNÍ TLUMOČENÍ

Soudní tlumočení je svou podstatou rovněž řazeno mezi konsekutivní. Soudním tlumočníkem se může stát pouze osoba, která splňuje předpoklady podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a která je následně k tomuto účelu jmenována a zplnomocněna příslušným soudem.

 

SIMULTÁNNÍ - KONFERENČNÍ

Je tlumočení probíhající za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. 

Tento typ tlumočení klade na tlumočníka nejvyšší nároky nejen po stránce znalosti jazyka i termnologie v dané oblasti, ale zejména pe stránce pozornosti, soustředění a odolnosti proti stresu. V každé kabině proto pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají.

 

SIMULTÁNNÍ - CHUCHUTAGE (francouzský výraz pro šeptání)

Stejně kako v předchozím případě se jedná o tlumočení souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je však určeno zpravidla jen pro jednu osobu. Jedná se o tlumočení bez pomoci tlumočnické techniky, kde tlumočník šeptem tlumočí pro klienta např. přednášku či prezentaci. 

 

Řadu let se věnuji zejména konsekutivnímu a doprovodnému tlumočení v kombinaci ČJ / AJ. 

U ostatních jazykových kombinací spolupracuji s řadou zkušených a osvědčených tlumočníků. Pro nalezení vhodného tlumočníka je vždy znát podrobnosti o požadovaném typz a rozsahu tlumočení atlumočené  tématické oblasti. Tlumočník se zpravidla na tlumočení připravuje na základě podkladů od zákazníka (zvyklosti v terminologii, tištěné a webové podklady, atd. 

V případě zájmu o tlumočnické služby mne neváhejte kontaktovat a společně nalezneme takového tlumočníka, který bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám.

STANOVENÍ CEN

Na rozdíl od překladů, kde lze cenu stanovit snadno a prakticky okamžitě, je pro stanovení nabídky tlumočení potřeba znát veškeré související podrobnosti a okolnosti. V ceníku naleznete orientační cenu těchto služeb, konkrétní nabídku je však možno stanovit až po podrobnějším seznámení se zakázkou. 

 

Hlavní faktory pro stanovení ceny jsou: 

      - typ tlumočení

      - rozsah (délka tlumočení)

      - jazyková kombinace

      - odbornost tématu 

      - termín tlumočení 

      - místo a související výdaje - zejména u vícedenních a zahraničních cest

         (cestovní výdaje, příp. ubytování...)

      - atd.

 

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ ČI KONKRÉTNÍCH POPTÁVEK MNE NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT