PŘEKLADY

PŘEKLADY

 •  
 • Vlastní překladatelské služby z/do ANGLICKÉHO JAZYKA   

 

Zajištění překladů a tlumočení MNOHA DALŠÍCH JAZYKŮ

angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština, španělština, 

rumunština,  maďarština, portugalština, čínština. japonština, řečtina, hebrejština, ...

 

 • RYCHLE -  možnost expresních překladů, překladů přes noc, či víkend
 • PROFESIONÁLNĚ - kvalitní překlady - standardní, odborné, korektury
 • LEVNĚ - nízké ceny, slevy při větších objemech a trvalé spolupráci 
 • FLEXIBILNĚ - práce s mnoha datovými formáty                         
 • SPECIÁLNÍ SLUŽBY - grafické zpracování materiálů
 •  

 

PODROBNOSTI K PŘEKLADŮM

 STANDARDNÍ PŘEKLADY

Pod pojmem STANDARDNÍ PŘEKLADY se rozumí překlad běžných textů, jako například

 • - běžná soukromá i obchodní korespondence
 • - propagační a marketingové texty
 • - informativní popisy zboží, produktů a služeb
 • - produktové a katalogové listy
 • - nabídky, poptávky
 • - zápisy z jednání, meetingů či, schůzek
 • - články z webových stránek, novin a časopisů
 • - atd.

 

ODBORNÉ PŘEKLADY

Překlady textů s odborným zaměřením, pro které je potřeba vyhledávat speciální terminologii, případně další materiály či informace.

 

EXPRESNÍ PŘEKLADY

Možnost provedení korektury zákazníkem dodaného textu. U korektury se zpravidla kontroluje pouze gramatická a stylistická správnost textu, s minimálním zásahem do vlastního překladu. Za expresní je považován překlad v rozsahu nad 5 normostran zpracovaný do 24 hodin, překlad v nočních hodinách či o víkendech.

 

JAZYKOVÁ KOREKTURA

Možnost provedení korektury zákazníkem dodaného textu. U korektury se zpravidla kontroluje pouze gramatická a stylistická správnost textu, s minimálním zásahem do vlastního překladu.

 

KOREKTURA RODILÝM MLUVČÍM

V případě potřeby zákazníka je možno nechat překlad prověřit korekturou provedenou rodilým mluvčím.

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA PŘEKLADŮ

 • - překlady přímo do zdrojových souborů v různých grafických programech
 • - práce s různými typy souborů ( doc, docx, xls, xlsx, ppt, txt, html, cdr, idml...)
 • - vytvoření grafických návrhů s cizojazyčným textem (tiskoviny, reklamní materiály)  
 • - příprava pro grafická a tiskařská studia
 • - možnost zajištění tisku a výroby reklamních tiskovin
 • - více viz. Doplňkové služby

 

VÝPOČET CENY PŘEKLADŮ

Cena je vypočtena na základě počtu znaků zdrojového textu. Není-li možno stanovit počet znaků zdrojového textu, (např. u scanovaných či ručně psaných dokumentů), počítá se cena z výsledného textu. Cena je vždy stanovena za 1 normostranu (NS), přičemž 1 NS = 1800 znaků, včetně mezer.

Na základě poptávky je zákazníkovi obratem předložena cenová a termínová nabídka. Je-li možno stanovit počet znaků ve zdrojovém dokumentu, je v nabídce přímo stanovena výsledná cena překladu. Není-li možno stanovit počet znaků ve zdrojovém textu, pak bude nabídka obsahovat přibližný odhad počtu normostran a závaznou cenu za 1 normostranu.

Standardní ceny jsou stanoveny v ceníku. Při větších velikostech zakázky a při trvalé spolupráci nabízím možnost individuálních cen.

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ ČI KONKRÉTNÍCH POPTÁVEK MNE NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.