POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zákazníkům nabízím následující služby:

(podrobnosti k jednotlivým službám naleznete vždy v příslušných sekcích)

 

 

PŘEKLADY   a  TLUMOČENÍ 

Překlady a tlumočení z/do ANGLICKÉHO JAZYKA   

Zajištění překladů a tlumočení MNOHA DALŠÍCH JAZYKŮ 

angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština, španělština, 

rumunština,  maďarština, portugalština, čínština. japonština, řečtina, hebrejština, ...

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Asistence při jednáních - obchod, úřady, instituce, korespondence, telefonáty, zpracování podkladů...

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zajištění korektur rodilými mluvčími, gramatické i stylistické korektury českých textů, speciální úpravy a grafické zpracování, produkce materiálů, zajištění tisků, webdesign

 

KURZY ANGLIČTINY

Individuální i firemní kurzy

 

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT ?

 

PROFESIONALITA

Všechny zakázky jsou zpracovávány s maximální mírou profesionality, zejména pokud jde o kvalitu, přesnost, dodržování dohodnutých podmínek, i variabilitu způsobu zpracování a dodání.

 

SPOLEHLIVOST

Spolehlivost je základem při řešení jakéhokoliv požadavku zákazníka. Potvrzené ceny i termíny plnění jsou vždy pečlivě a přesně dodržovány.

 

PRŮHLEDNÉ A ROZUMNÉ CENY

Ceny jsou vždy stanoveny před vlastním zpracováním zakázky. Není-li možné cenu stanovit přesně předem, je zákazníkovi zaslána přibližná nabídka s vysvětlením, jak bude finální cena stanovena. (Např. u překladů či tlumočení, kde není možné předem určit rozsah - v takových případech obsahuje nabídka odhad rozsahu a cenu za jednotku (normostranu, hodinu tlumočení, atd.) 

U rozsáhlejších zakázek a pro stálé zákazníky nabízím slevy a další zvýhodnění. Kompletní ceník poskytovaných služeb si můžete stáhnout Z DE. Pro žádost o cenovou nabídku mne můžete kontaktovat telefonicky, emailem, nebo můžete využít kontaktního formuláře.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A FLEXIBILITA

U každé zakázky je kladen důraz na individuální požadavky a přání zákazníka.

PŘEKLADŮ jde zejména o zpracování v expresních termínech a o způsob dodání překladu (v tištěné či datové podobě, s možností dodání v celé řadě datových formátů).

Při TLUMOČENÍ vždy zohledňuji typ a prostředí jednání. Řadu let jsem se pohyboval v prostředí mezinárodního obchodu a získal tak znalosti o odlišnosti jednotlivých kultur a národností. Mohu proto nabídnout zákazníkům profesionální úroveň vystupování i formy projevu. Samozřejmostí je možnost tlumočení i mimo standardní pracovní dobu a prakticky kdekoliv, včetně zahraničí.

ASISTENČNÍ SLUŽBY svojí podstatou předpokládají aktivní, individuální přístup. Rozsah a způsob takové spolupráce je vždy nastaven na základě individuálních přání a potřeb zákazníka.

JAZYKOVÝCH KURZŮ vychází jejich forma i obsah vždy z individuálních požadavků zákazníka, ať už jde o délku a čas lekcí, zaměření kurzu, či typ studijních materiálů.

 

ARCHIVACE DAT

Veškeré přeložené dokumenty jsou zdarma uchaovány a archivovány pro případ, že zákazník ztratí soubory, či je časem potřebuje doplnit, pozměnit, nebo aktualizovat. Soubory jsou v zájmu ochrany soukromí bezpečně zálohovány na externím disku. (Pokud si zákazník archivaci nepřeje, budou tyto na jeho pokyn samozřejmě okamžitě smazány. 

 

OCHRANA DAT

Veškeré dokumenty a materiály poskytnuté zákazníkem jsou považovány za přísně důvěrné a jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zásadami ochrany dat a soukromí a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.